ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

1. Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», (εφεξής «ΓΑΙΑ») έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 22, ΤΚ 15122, ΑΦΜ 094460932, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλ. 2108055642-3, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210 8055542, E-mail address: info@gaiawines.gr

2. Η ΓΑΙΑ δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα όλων των επισκεπτών, φίλων, προμηθευτών, φοιτητών, και εκπαιδευτικών, εργαζομένων του καθώς και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της gaiawines.gr που παρέχονται ή συλλέγει με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων παρέχεται για να διευκρινίζει σε οποιονδήποτε το επιθυμεί ως προς το τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε. Παρέχοντας στη ΓΑΙΑ τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους (opt-out).

Α. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24/4/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), καθώς και του Ν. 4624/2019 που ενσωμάτωσε το GDPR, είναι πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο με τις οποίες αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί, όπως, ενδεικτικά, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.
Μπορείτε να βρείτε την πολιτική μας αυτή αν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας gaiawines.gr. Περισσότερες πληροφορίες ως προς επιμέρους χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από ορισμένες χρήσεις, μπορούν, επίσης, να παρέχονται όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς ή στη μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας.

Β. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η ΓΑΙΑ και για ποιο λόγο
Η ΓΑΙΑ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι όλα υποχρεωτικά να παρέχετε για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που ζητάτε:
– Προσωπικά δεδομένα επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, όπως ενδεικτικά: όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου.
– Πληροφορίες για λήψη πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα.
– Προσωπικά δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες ή προσωπικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.
– Πληροφορίες ως προς τις προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας για να μπορούμε να κατανοήσουμε ποια προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν.
– Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μηνυμάτων, σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που αναρτούν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη ΓΑΙΑ ή τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα μας.
– Προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. τις απαντήσεις επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, που αφορούν έρευνες που διεξάγει η ΓΑΙΑ.
– Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή την αλληλογραφία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (αριθμός τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο, παράπονο, ευχαριστία ή σχόλιο ή άλλο).
– Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (ενδεικτικά, τον αριθμό των επισκέψεων, τη διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκέφτηκαν, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες κλπ.).
– Πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ή έδρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας) επισκεπτών ή φίλων της ΓΑΙΑΣ για τον τρόπο που μπορούν να κάνουν κράτηση ή να κλείσουν εισιτήρια (για ατομική ή ομαδική επίσκεψη ή συμμετοχή στα προγράμματα) στα οινοποιεία μας κλπ.
– Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων μας ή συνεργατών ή εργαζομένων τους αποκλειστικά είτε για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή υπηρεσιών, είτε για σκοπούς που προκύπτουν από τη διάταξη νόμου και σε κάθε περίπτωση για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί στον Εργαζόμενο ή στον συνεργάτη ή εργαζόμενό του και κατανοητοί από αυτόν. Η ΓΑΙΑ έχει ήδη εκπονήσει και επικοινωνήσει στους εργαζόμενους της σχετική πολιτική για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
– Προσωπικά δεδομένα μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους), φοιτητών/τριών εσωτερικού ή/και εξωτερικού και των δασκάλων και εκπαιδευτικών που επισκέπτονται οινοποιείο της Εταιρείας για εκπαιδευτικούς λόγους για σκοπούς ενημέρωσής τους (ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, email, τηλέφωνο, σχόλιο, παράπονο ή ευχαριστίες).

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε επειδή τα παρέχουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας είτε απευθείας από τους ίδιους (π.χ. τηλεφωνικά, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιστολή, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής ή έντυπης φόρμας) είτε από άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ΓΑΙΑ θα ενημερώνει όποιον παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα με τη συγκατάθεσή του, κατά τη στιγμή της συλλογής με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
Έχουμε έννομο συμφέρον να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών της ιστοσελίδας μας για να μετρήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενό της, για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΓΑΙΑΣ, για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή αιτήματα ή προβλήματα επισκεπτών ή φίλων σχετικά με τη ΓΑΙΑ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την ικανοποίηση των επισκεπτών και των πελατών μας, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσουμε ή προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες, να αναλύσουμε δεδομένα ερευνών.
Σε περίπτωση που έχουμε λάβει συγκατάθεση από τους επισκέπτες μας ή όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε πληροφορίες και να προβαίνουμε σε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, διαδικτυακά, με sms. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΓΑΙΑ σας παρέχει την επιλογή της διαγραφής των δεδομένων σας ή της εξαίρεσης από κάθε επικοινωνία.
Η ΓΑΙΑ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών χωρίς την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους.
Η ΓΑΙΑ συλλέγει τέλος προσωπικά δεδομένα υποψηφίων/αιτούντων εργασία τα οποία λαμβάνει από τους ίδιους (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύλο, τηλέφωνο, αριθμό φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εκπαίδευση και εμπειρία) με σκοπό να εξετάσει τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεως εργασίας ή εθελοντικής θέσεως ή συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς και επικοινωνίας με τους υποψήφιους/αιτούντες.

Γ. Ποιος είναι ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων. Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται.
Η ΓΑΙΑ συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα όσων έχουν δώσει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή τους. Ενδέχεται να τα μεταφέρει και να τα αποθηκεύσει εκτός Ελλάδας πάντοτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και με προηγούμενη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπως επίσης και να τα διαβιβάσει σε συγγενή εταιρεία ομοίως με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η ΓΑΙΑ δύναται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα είτε με το προσωπικό της είτε με προμηθευτή της, λαμβάνοντας μέριμνα για την προστασία του απορρήτου αυτών.
Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν στη ΓΑΙΑ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό της συλλογής τους και σε καμία περίπτωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο από το νόμο. Σε περίπτωση που έχουν εγερθεί ή αναμένεται να εγερθούν νομικές αξιώσεις κατά της ΓΑΙΑΣ, η Εταιρεία μας δύναται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες μιας συναλλαγής ή αλληλογραφίας έως την προθεσμία παραγραφής αυτών των αξιώσεων.

Δ. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη ΓΑΙΑ. Διατηρούμε κατάλληλα διαχειριστικά, τεχνικά και φυσικά μέσα ασφάλειας σχεδιασμένα για την προστασία από μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση, χρήση, αλλοίωση και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στη ΓΑΙΑ κατά την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε ασφαλή επίπεδα υποδοχών καθώς και ψηφιακά πιστοποιημένες κρυπτογραφήσεις και τεχνολογίες.
Ειδικά όσον αφορά την ιστοσελίδα μας, δηλώνουμε ότι ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη ΓΑΙΑ και δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για την χρήση των cookies. Oι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις πολιτικές τους για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτή της ΓΑΙΑΣ, οπότε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους.
Αν και η ΓΑΙΑ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα με φυσικά και τεχνολογικά μέσα για να προστατευτεί από ιούς, δεν μπορεί να διασφαλίσει πλήρως ότι η πρόσβαση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας θα είναι αδιάκοπη, χωρίς ιούς ή χωρίς λάθη. Παρά το γεγονός ότι με επιμέλεια θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, φέρετε την ευθύνη για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδετε στην ιστοσελίδα μας.
Η ΓΑΙΑ δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάσθηκαν σε αυτή από τους επισκέπτες/πελάτες/προμηθευτές/φίλους/αιτούντες είναι ακριβή. Την ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων και την αλλαγή τους έχει όποιος διαβιβάζει προσωπικά του δεδομένα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στη ΓΑΙΑ.

Ε. Δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να μας ζητήσετε να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσής σας πριν από την ανάκληση.
Για να γίνουν τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ακόλουθη παράγραφο.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr).

ΣΤ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210 8055642-3 ή να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ιστοσελίδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gaiawines.gr

Ζ. Δικαιοδοσία
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε ενδιαφερόμενος συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των όρων της.

Η. Τελικές διατάξεις
Οι ανωτέρω όροι δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (τη ΓΑΙΑ και τους ενδιαφερόμενους) και, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας με τα νομίμως ισχύοντα, αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών υπερισχύοντας οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και τη ΓΑΙΑ.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες ενδέχεται να προβεί η ΓΑΙΑ σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα μας και όπου απαιτείται θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας gaiawines.gr χρησιμοποιεί cookies, τα οποία σας διακρίνουν από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας και σας παρέχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως χρήστη της ιστοσελίδας μας ενώ, παράλληλα, βοηθούν και εμάς να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Αν συνεχίσετε, θεωρούμε ως δεδομένη τη συναίνεσή σας με τη λήψη cookies από αυτή την ιστοσελίδα. Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή να ρυθμίσετε τον περιηγητή (browser) κατάλληλα.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία γραμμάτων και αριθμών που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή του tablet σας ή της κινητής τηλεφωνικής συσκευής και περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας.

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω είδη cookies:

Α. Απολύτως απαραίτητα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία του δικτυακού τόπου και κατά συνέπεια, είναι πάντα ενεργοποιημένα. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα cookies που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας σε μία συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας ή, αν το ζητήσετε, σε κάθε περίοδο λειτουργίας. Σας διευκολύνουν όσον αφορά ζητήματα ασφαλείας και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Β. Cookies αποδόσεων
Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, παρακολουθώντας τα στοιχεία χρήσης του, συλλέγοντας συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies αυτά μας βοηθούν να διεκπεραιώνουμε τα αιτήματά σας με μεγαλύτερη ταχύτητα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τον δικτυακό μας τόπο. Η μη επιλογή αυτών των cookies μπορεί να οδηγήσει σε αργή απόδοση του δικτυακού τόπου.

Γ. Cookies επισκεψιμότητας
Τα cookies επισκεψιμότητας ενεργοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Παράγονται είτε από την Google Analytics είτε από υπηρεσίες τρίτων και μέσω αυτών μπορούμε να γνωρίζουμε: πόσο συχνά επισκέπτονται οι χρήστες την ιστοσελίδα μας, αν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν, αν και πόσες φορές έχετε ανοίξει δημοσιευμένα κείμενά μας, την προέλευση της επισκεψιμότητας, αν δηλαδή μας επισκέπτεστε απευθείας ή μέσω άλλου ιστότοπου ή κοινωνικών δικτύων ή διαφημιστικών ενεργειών ή μηχανών αναζήτησης.
Άλλες πληροφορίες
Μπορείτε να αποδέχεστε ή να απενεργοποιείτε τα cookies με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν επιλέξετε την ενεργοποίηση των cookies, είναι ενδεχόμενο να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.
Για την καλύτερη διαχείριση των cookies μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε περισσότερα, με κλικ στην επιλογή «βοήθεια». Μπορείτε επίσης να μάθετε για τη διαχείριση των cookies σε διάφορους ιστότοπους, όπως στον Microsoft Windows Explorer, Safari, Google Chrome κ.ά.
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας υπάρχει το ενδεχόμενο τρίτοι να ενεργοποιούν τα δικά τους cookies για να ελέγχουν την εφαρμογή τους και να προσδιορίζουν εσάς. Η ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να ελέγξει ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους οπότε συστήνουμε να προβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις μέσω της δικής τους ιστοσελίδας, όπου θα βρείτε και τις σχετικές πολιτικές για cookies και προστασία απορρήτου.
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική, τις οποίες και θα αναρτούμε άμεσα στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Cookies μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210 8055642-3 ή να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ιστοσελίδα.