ΝΕΜΕΑ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΗ

Οινοποιείο Νεμέας
Κούτσι-20500 Νεμέα
Τ: 2746022057
Ε: info@gaiawines.gr

ΕΝΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το οινοποιείο μας χτίστηκε το 1997, στην καρδιά του ιδιόκτητου αμπελώνα μας, στο Κούτσι Νεμέας και σε υψόμετρο 550 μέτρων, χτίστηκε το 1997 το οινοποιείο μας.

Η επιλογή της τοποθεσίας για την κατασκευή του ακολούθησε αυτήν της τοποθεσίας του αμπελώνα. Επιλέξαμε το Κούτσι γιατί πιστεύουμε απόλυτα ότι το Αγιωργίτικο που παράγεται σ’ αυτήν την ημιορεινή περιοχή, με τα φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη και τις έντονες κλίσεις, διαφέρει σημαντικά από αυτό των άλλων περιοχών της Νεμέας. Η σταθερά χαμηλότερη στρεμματική απόδοση των αμπελώνων του Κουτσίου σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την ιδανική έκθεση των αμπελώνων στον ήλιο εγγυώνται ένα επίπεδο ποιότητας του Αγιωργίτικου, υψηλότερο από αυτό της υπόλοιπης ζώνης. Στο Κούτσι λοιπόν εγκαταστήσαμε και το οινοποιείο μας.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο βιομηχανικό κτίριο με υπέροχη και πανοραμική θέα στον κάμπο της Νεμέας και της κοιλάδας του Ασωπού ποταμού, 250 μέτρα περίπου χαμηλότερα. Η χωρητικότητά του είναι 3.060 εκατόλιτρα, ενώ ο εξοπλισμός που διαθέτει σε συστήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, προσφέρει στον οινολόγο όλα τα μέσα για την κάθετη παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Το οινοποιείο λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 22.000, και είναι επανδρωμένο από ένα επιτελείο έμπειρων οινολόγων και γεωπόνων με επικεφαλής τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, οι οποίοι καθημερινά φροντίζουν για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Το οινοποιείο είναι ανοιχτό προς το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κατόπιν συνεννόησης.

ΕΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Ο αμπελώνας εκτείνεται από τα 250 μέχρι τα 850 μέτρα υψόμετρο, γι’ αυτό και υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις εδαφοκλιματικές συνθήκες μέσα στη ζώνη Π.Ο.Π. Νεμέα. Οι αμπελώνες στις βουνοπλαγιές με τα ασβεστολιθικά εδάφη και στους πρόποδες με τα πετρώδη εδάφη θεωρούνται οι καλύτεροι για την παραγωγή κρασιών με μεγάλο δυναμικό παλαίωσης. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα ο αμπελώνας της Νεμέας έχει ρίζες στους προχριστιανικούς χρόνους, όταν ο κάμπος της Νεμέας ονομαζόταν Φλιάσιον πεδίον. Το 1971 αναγνωρίστηκε σαν ζώνη Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π) σύμφωνα με την σύγχρονη νομοθεσία Π.Ο.Π. Η ζώνη της Νεμέας είναι η μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας και αποτελείται από τις περιοχές της κεντρικής κοιλάδας, των Αρχαίων Κλεωνών, της Αρχαίας Νεμέας, Γυμνού-Λεοντίου, Ασπρόκαμπου-Ψαρίου, Κεφαλαρίου, Μαλανδρενίου και βεβαίως του Κουτσίου.

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

<<ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ>>

<<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ>> (ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: STOEV NEMEA


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Είναι γνωστό ότι το παραγόμενο οινικό δυναμικό του ΠΟΠ Νεμέας αν και διεθνώς και εθνικώς αναγνωρισμένο, έχει φτάσει σήμερα σε ένα μέγιστο ποιοτικής απόδοσης. Ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος αυξάνεται όλο και περισσότερο λόγω της ένταξης νέων χωρών/περιοχών στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών, καθώς και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, καθιστούν πλήρως αναγκαία την βελτίωση των προϊόντων της ζώνης. Είναι επίσης γνωστό ότι συνδυασμός των παραπάνω με τις απρόβλεπτες κλιματικές συνθήκες και η αλληλεπίδραση των τελευταίων με τις εδαφικές συνθήκες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αγιωργίτικου, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του ΠΟΠ Νεμέας βάσει του οινικού δυναμικού της κάθε υποζώνης.
Στόχος λοιπόν του έργου στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο οποίο συμμετείχε και η ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), είναι η ανάπτυξη ενός χωρικού παρατηρητηρίου αξιολόγησης του αμπελουργικού και οινικού δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας και η διάκριση του ΠΟΠ Νεμέας σε χωρικές ενότητες (υποζώνες-terroir) στηριζόμενοι σε τεχνολογίες τηλεπισκόπισης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών καθώς και σε σύγχρονες εργαστηριακές αναλυτικές μεθοδολογίες που θα συμβάλουν στην απόκτηση γνώσης για την επίδραση των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στο Αγιωργίτικο. Συγκεκριμένα η ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ συμμετείχε στην πραγματοποίηση πειραματικών μικρο-οινοποιήσεων σε επιλεγμένους αγρούς καθώς και στην αξιολόγηση του αρωματικού και φαινολικού δυναμικού τόσο των σταφυλιών όσο και των οίνων του Αγιωργίτικου.